Почему стая гусей летит клином? (Чому гуси завжди летять клином?)

В ходе исследования выяснилось, что каждая птица, взмахивая крыльями, обеспечивает подъем для птицы, находящейся непосредственно за ней. Благодаря такому построению вся стая увеличивает скорость полета по меньшей мере на 71% по сравнению со скоростью, которую может развить каждая птица в отдельности. (Люди, согласованно двигающиеся в общем направлении, достигают своей цели быстрее и с меньшими затратами.)

Стоит одному гусю выпасть из общей стаи и попытаться лететь в одиночку, как он сразу же чувствует тяжесть и сопротивление. И он возвращается в стаю, чтобы воспользоваться подъемной силой, создаваемой впереди летящей птицей. (Если бы мы, люди, были так же разумны, как гуси, то всегда бы держались сообща.)

Когда вожак устает, он возвращается в конец косяка, и другой гусь встает во главе стаи. (Выполнять тяжелую работу по очереди гораздо легче.)

Гуси в конце стаи кричат, поощряя тех, кто впереди, не сбавлять скорость. (Что кричим мы, находясь позади своих лидеров?)

И, наконец, если гусь, заболев или получив ранение, выпадает из стаи, два других гуся тоже покидают стаю и следуют за ним, чтобы оказать ему помощь и поддержку. Они остаются с этим гусем до тех пор, пока он не поправится или не умрет, а затем отправляются в путь сами или с другой стаей догонять своих.

(Если бы мы, люди, были так же разумны, как гуси, мы бы тоже поддерживали друг друга.)


– Чому гуси завжди летять клином і один завжди попереду інших?

– У нього карта.

Уявіть, що ви чуєте віддалений крик в небі: “Га‑га‑га”! Ви піднімаєте голову і бачите клиноподібний вирій гусей, що летять на південь.

Цей гусячий клин пересувається із швидкістю 80 км/год. Ми можемо зробити припущення, чому вони так летять. Ви, напевно, знаєте, що літаки літають таким чином, щоб кожен з них міг бачити інших і йти за лідером. У гусей теж є ватажок, за яким вони слідують під час перельотів, за розумним старим гусаком, що прекрасно знає шлях, як вдень, так і вночі. Клиноподібний вирій так само зручний для них, як і для літаків.

В ході дослідження з’ясувалося, що кожен птах, змахуючи крилами, забезпечує підйом для птаха, що знаходиться безпосередньо за ним. Завдяки такій побудові уся стая збільшує швидкість польоту щонайменше на 71% в порівнянні зі швидкістю, яку може розвинути кожен птах окремо.

Варто одному гусакові випасти із загальної стаї і спробувати летіти самостійно, як він відразу ж відчує тяжкість і опір. І він повертається в вирій, щоб скористатися підйомною силою, яку створює птах, що летить попереду.

Коли ватажок втомлюється, він переміщується в кінець клину, а інший гусак встає на чолі зграї.

Гуси у кінці зграї кричать, заохочуючи тих, хто попереду, не зменшувати швидкість.

І, нарешті, якщо гусак, захворівши або отримавши поранення, випадає із зграї, два інші гусаки теж покидають зграю і йдуть за ним, щоб надати йому допомогу і підтримку. Вони залишаються з цим гусаком до тих пір, поки він не видужає або не помре, а потім вирушають в дорогу самі або з іншою зграєю наздоганяти своїх.

Існує близько 40 видів гусей. Тільки 10‑12 з них мешкають в Сполучених Штатах, і практично усе з них тільки зимові відвідувачі. Гусака можна вважати канадським птахом.